Tomáš Ondrůšek

Projektová činnost ve výstavbě & provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Staveb. úp. 2.NP OÚ Všemina