Tomáš Ondrůšek

Projektová činnost ve výstavbě & provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Úvod

Nabízím:

 Kompletní projektovou činnost ve výstavbě

  • Zpracování architektonických studií včetně vizualizace
  • Zpracování projektů pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizaci stavby
  • Pasportizaci staveb


 Inženýrskou činnost

  • Vyřízení dokladů potřebných pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, …

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 

      Dům              Dům