Tomáš Ondrůšek

Projektová činnost ve výstavbě & provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Rekonstrukce RD Prlov